Bộ bàn thờ Thiên Chúa gỗ ngang 100cn, bộ tượng 50cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ bàn thờ Thiên Chúa gỗ ngang 100cn, bộ tượng 50cm.

Chất liệu: Toàn bộ sản phẩm bằng gỗ pơ-mu.

Kích thước: bàn thờ ngang 100cm, bộ tượng cao 50cm, thánh giá 85cm.

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ