Mẫu bàn thờ đạo Thiên Chúa đẹp giá rẻ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ đạo Thiên Chúa đẹp giá rẻ.

Chất liệu: Tòa thờ và bộ tượng ba Đấng bằng gỗ pơmu.

Kích thước: tòa thờ kích thước 70x83cm. Bộ tượng cao 30cm

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ