Bàn thờ Chúa gỗ thông, bộ tượng chất liệu gỗ pơmu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ Chúa gỗ thông, bộ tượng chất liệu gỗ pơmu.

Chất liệu: Bộ bàn thờ và đôi đèn gỗ thông, bộ tượng và bàn thờ gia tiên chất liệu gỗ pomu.

Kích thước: Bộ tượng cao 50cm, thánh giá 90cm. Đôi đèn cao 25cm. Bàn thờ gia tiên 90x25cm.

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ