Bàn thờ Công giáo gỗ hương

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn Thờ Công Giáo Gỗ Gõ, Bộ Tượng Gỗ Hương

Chất liệu: bàn thờ bằng gỗ gõ, bộ tượng chất liệu gỗ hương đá.

Kích thước: Bàn thờ kích thước 100x25x30cm. Bộ tượng cao 50cm, thánh giá 90cm.

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ