Bàn thờ gỗ thông mẫu 65cm BTNS04

BÀN THỜ GỖ THÔNG 65cm

– Chất liệu : Tượng nhựa Composit.

– Chiều cao : tượng 30cm, bàn thờ : 65cm

Giá bán: 780.000 đồng

Danh mục: bàn thờ chúa gỗ