Bộ 5 Tấm Tranh treo tường Chúa Giêsu trang trí phòng hiện đại

1,671,500.00 

– Bộ 5 tấm có 2 loại kích thước:
LOẠI 1: 2 Tấm 30×60 + 2 Tấm 30×80 + 1 Tấm 30×90
LOẠI 2: 2 Tấm 40×80 + 2 Tấm 40×105 + 1 Tấm 40×120

Danh mục: Tranh Chúa Giêsu