Bộ tòa ba Đấng bằng kiếng 115cm đèn neon

2,300,000.00 

Bộ tòa kiếng ba Đấng 135cm

Chi tiết sản phẩm

1. Tòa kiếng 110cm

2. Bệ kiếng : 25cm

3. Tượng Chúa Kito Vua, Đức Mẹ, Thánh Giuse bằng nhựa composit

4. Đèn Neon

5. Bình hoa nhựa