Chúa thương xót cao 13cm gốm sứ

Tượng lòng Chúa thương xót cao 13cm

Gốm sứ cao cấp