Dây Chuyền Mặt Thánh Giá Kiểu Dáng Thời Trang cho nam và nữ

19,000.00 

Dây Chuyền Mặt Thánh Giá Kiểu Dáng Thời Trang HipHop
★ Chất lượng vật liệu: Thép Titan + Chuỗi xích
★ Dành cho: Nam/Nữ
★ Đóng gói: Bao bì riêng biệt
★ Dịp tặng quà thích hợp: Tiệc tối, Đi tiệc
★ Màu sắc: Bạc
★ Loại sản phẩm: Vòng cổ, dây chuyền