Đức Mẹ ban ơn bằng gỗ 20cm

420,000.00 

– Tên sản phẩm: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn
– Chất liệu: gỗ pơmu
– Kích thước: cao 20cm