đức mẹ hoa hồng cao 30cm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Tượng đức mẹ hoa hồng cao 30cm.
Chất liệu composite
Tượng được vẽ màu tinh sảo mặt mẹ hiền và mỉm cười tự nhiên có hồn .

Giá bán: 165.000 đồng