Đức Mẹ Lộ Đức cao 10, 15, 30cm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

* Tượng Đức Mẹ lộ đức cao 10cm, 15cm, 30cm
* Chất liệu: composit bền màu
* Hình thật sản phẩm
* Màu sắc như hình chụp, khó bể vỡ.

Giá bán: 25 – 98.000 đồng