Đức Mẹ Lộ Đức cao 30 cm

Thông tin chi tiết

Tượng đức mẹ lộ đức

Kích thước: cao 30 cm

Chất liệu: composite

Giá: 78.000 đồng