Đức Mẹ Quan Họ

* Sản phẩm Đức Mẹ Quan họ
* Hình ảnh sản phẩm như hình shop chụp
* Màu sắc: xanh lá đậm

*Chất liệu composite

Giá bán: 144.000 đồng