Bộ bàn thờ Chúa cao cấp gồm mẹ fatima, giuse dắt Chúa, Chịu nạn bằng gỗ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ bàn thờ Chúa cao cấp gồm mẹ fatima, giuse dắt Chúa, Chịu nạn bằng gỗ.

Chất liệu: Bộ tượng ba Đấng bằng gỗ pơ mu, Đôi đèn và thánh giá bằng gỗ sồi.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 50cm.Thánh giá 90cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa