Bàn thờ Chúa bằng gỗ ngang 90, tượng cao 50cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ Chúa bằng gỗ ngang 90, tượng cao 50cm.

Chất liệu: Toàn bộ sản phẩm bằng gỗ pomu.

Kích thước: Bộ tượng cao 50cm. Thánh giá 85cm. Bàn thờ kích thước 90x25x30

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa