Mẫu bàn thờ Thiên Chúa hiện đại treo tường

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ Thiên Chúa hiện đại treo tường.

Chất liệu: Tòa bộ sản phẩm bàn thờ và bộ ba tượng bằng gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bộ ba tượng  cao 50cm.Thánh giá 85cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa