Kệ bàn thờ chúa phòng khách hiện đại, bộ tượng vẽ tay

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ chúa phòng khách hiện đại, bộ tượng vẽ tay.

Chất liệu: kệ bàn thờ gỗ gõ, bộ tượng chất liệu composite vẽ tay thủ công.

Kích thước: Bộ tượng đức mẹ ban ơn, thánh giuse hoa huệ và tượng chúa ba ngôi cao 50cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa