Bàn Thờ Thiên Chúa Ngang 100, Bộ Tượng Cao 50cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn Thờ Thiên Chúa Ngang 100, Bộ Tượng Cao 50cm.

Chất liệu: Bộ bàn thờ và tượng chịu nạn gỗ pơ-mu. Tượng Mẹ ban ơn và Giuse bằng composite.

Kích thước: Bộ tượng 2 bên cao 50cm. Nạn 40, thánh giá 75cm. Bàn thờ kích thước 100x25x30cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa