Kệ bàn thờ Chúa hoa văn gỗ pơ-mu, bộ tượng cao 40cm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ Chúa hoa văn gỗ pơ-mu, bộ tượng cao 40cm.

Chất liệu: toàn bộ sản phẩm bằng gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bộ tượng cao 40cm, thánh giá 80cm. Bàn thờ kích thước 90x25x30cm

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa