Mẫu bàn thờ Thiên Chúa phòng khách hiện đại

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ Thiên Chúa phòng khách hiện đại.

Chất liệu: kệ bàn thờ và bộ tượng chất liệu gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 50cm.Thánh giá 90cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa