Mẫu Bàn Thờ Chúa Và Gia Tiên Bằng Gỗ

650,000.00 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu Bàn Thờ Chúa Và Gia Tiên Bằng Gỗ.

Chất liệu: Tòa bộ sản phẩm bàn thờ và bộ ba tượng bằng gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bộ ba tượng cao 50cm.Thánh giá 85cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa