Kệ bàn thờ Thiên Chúa đơn giản cho phòng khách gia đình

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ Thiên Chúa đơn giản cho phòng khách gia đình.

Chất liệu: Bộ bàn thờ chất liệu gỗ pơmu. Bộ 3 tượng chất liệu composite.

Kích thước: Bộ ba tượng cao 50cm.Thánh giá 85cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa