Kệ bàn thờ Công giáo hiện đại gỗ gõ, bộ tượng gỗ hương

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ Công giáo hiện đại gỗ gõ, bộ tượng gỗ hương.

Chất liệu: Bộ kệ bàn thờ gỗ gõ. Bộ tượng chất liệu gỗ hương đá.

Kích thước: tượng cao 50cm, thánh giá 90cm

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa