Kệ bàn thờ công giáo bằng gỗ gõ, bộ tượng gỗ hương

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ công giáo bằng gỗ gõ, bộ tượng gỗ hương.

Chất liệu: kệ bàn thờ gỗ gõ. Bộ tượng gỗ hương.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 60cm.Thánh giá 110cm.

Danh mục: Kệ bàn thờ Chúa