Mẫu tòa thờ gia đình 3 buồng 6 cột sơn thếp vàng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu tòa thờ gia đình 3 buồng 6 cột sơn thếp vàng.

Chất liệu: tòa công giáo làm bằng gỗ dổi sơn thếp vàng. Bộ tượng chất liệu composite sơn màu.

Kích thước: tòa ngang 1m6, cao 1m75. Tượng thương xót cao 60cm. Tượng Mẹ, Giuse cao 50cm.