Thánh Vinh Sơn thạch cao 35cm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

* Sản phẩm Thánh Vĩnh Sơn cao 35cm
* Chất liệu bằng thạch cao
* Bảo hành bể vỡ khi vận chuyển

Giá bán: 45.000 đồng.