Tòa công giáo sơn son thếp vàng 1m2x1m45

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa công giáo sơn son thếp vàng 1m2x1m45.

Chất liệu: tòa thờ bằng gỗ dổi sơn thếp vàng. Bộ tượng chất liệu composite sơn màu.

Kích thước: tòa ngang 1m2, cao 1m45. Tượng thương xót cao 60cm. Tượng Mẹ, Giuse cao 50cm.