Tòa thờ Công giáo tam cấp bằng gỗ gõ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa thờ Công giáo tam cấp bằng gỗ gõ.

Chất liệu: tòa thờ bằng gỗ gõ cao cấp. Bộ tượng chất liệu composite sơn màu.

Kích thước: tòa ngang 1m8, cao 3m. Tượng thương xót cao 60cm. Tượng Mẹ, Giuse cao 50cm.