Tranh phù điêu gia đình thánh gia 45x45cm bằng chất liệu composite

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tranh phù điêu gia đình thánh gia 45x45cm bằng chất liệu composite.

Chất liệu: Composite sơn màu.

Kích thước: 45x45cm.