tượng chúa chịu nạn gỗ pomu cao 50cm, thánh giá gỗ 90cm

– Tên sản phẩm: Tượng Chúa Chịu Nạn (Thánh Giá)
– Kích thước: Tượng cao 50cm, Thánh Giá 90cm
– Chất liệu: gỗ pơ mu tự nhiên,