Tượng chúa chịu nạn cao 25cm

Tượng chúa chịu nạn cao 25cm( không tính chiều cao thánh giá)
Tượng được làm từ gỗ beech nhập khẩu

Giá bán: 450.000 đồng