Tượng Chúa chịu nạn cao 50cm bằng gỗ pơ mu

Tượng Chúa chịu nạn cao 50cm bằng gỗ pơ mu

Chất liệu gỗ pơ mu