Tượng Chúa chịu nạn cao 50cm bằng gỗ pơ mu

1,904,000.00 

Tượng Chúa chịu nạn cao 50cm bằng gỗ pơ mu

Chất liệu gỗ pơ mu