Tượng Chúa kito vua cao 50cm

Tượng Chúa kitô vua 50cm

Làm thủ công
Chất liệu: nhựa composite, bột đá…