Tượng Chúa thương xót 80cm

Tượng lòng Chúa Thương Xót 80cm

Chất liệu composite