Tượng Công giáo bằng gốm trang trí đẹp

860,100.00 

Tượng Công giáo bằng gốm trang trí đẹp

Xuất xứ: Malaysia