Tượng đồng Đức Mẹ Lộ Đức 40cm

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức bằng đồng 40cm

CHIỀU CAO 40CM

CHIỀU NGANG 10CM

CHIỀU RỘNG 10CM

CÂN NẶNG 2KG800GR