Tượng đồng Đức Mẹ Lộ Đức 40cm

1,950,000.00 

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức bằng đồng 40cm

CHIỀU CAO 40CM

CHIỀU NGANG 10CM

CHIỀU RỘNG 10CM

CÂN NẶNG 2KG800GR

Sản phẩm khác
Mua sản phẩm