Tượng đức mẹ fatima 50cm

Thông tin chi tiết

Tượng đức mẹ fatima

Kích thước: cao 50cm

Chất liệu composite

Giá bán: 399.000 đồng