Tượng lòng chúa thương xót 30cm

Thông tin chi tiết

Tượng lòng chúa thương xót

Chiều cao: 30cm

Chất liệu composite

Giá bán: 129.000 đồng