TƯỢNG MẸ BAN ƠN ĐỂ Ô TÔ 15cm

Tượng đức mẹ ban ơn để xe ô tô

Kích thước: cao 15cm

Chất liệu: gỗ Beech

Giá bán: 199.000 đồng