TƯỢNG THÁNH GIÁ BENEDICTO 50CM GỖ

Tượng thánh giá BENEDICTO 50CM GỖ
Chất liệu:
– Thánh giá và chân đế làm từ gỗ gõ đỏ cao 50cm
– Tượng làm chất liệu: composite
– Hoàn toàn thủ công
– Ý nghĩa: Mang bình an và may mắn cho gia đình