Tượng Thánh Gioan Baotixita (Gioan Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô) Bằng Gỗ Phấn Màu