tượng thánh gioan kim bằng gỗ sơn màu cao 80cm

– Tên: Tượng Thánh Gioan Kim
– Kích thước: 80cm
– Chất liệu: gỗ