Tượng Thánh nữ Teresa 30cm

Tượng Thánh nữ Teresa 30cm

Chất liệu composite(bột đá và một số
hợp chất khác)
Sơn nhập không phai màu
Có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau từ 15cm đến 1,6m