Tượng thánh Phanxico Assisi cao 30cm

Chi tiết sản phẩm

Tượng thánh phanxico assisi.
Kích thước: 30cm
Tượng nặng: 800g
Rất đẹp và sắc sảo

Chất liệu composite

Giá bán: 295.000 đồng.