tượng thánh phêrô cao 50cm chất liệu composite

172,900.00