Tượng Thánh Vincent (Vinh Sơn) Cao 60cm Bằng Gỗ để Mộc