Tượng thánh vinh sơn ( vincente) 25cm

Thông tin chi tiết:

Tượng thánh vinh sơn

Kích thước: cao 25cm

Chất liệu composite