Tượng thánh vinh sơn ( vincente) 30cm

Thông tin chi tiết:

Tượng thánh vinh sơn

Kích thước: cao 30cm

Chất liệu composite

Giá bán: 92.000 đồng