Tượng trang trí hình Đức Mẹ Maria

212,000.00 

Tượng đức mẹ maria đồng trinh trang trí đẹp

Kích thước: 22.4×7.1x7cm

Chất liệu nhựa