Vòng tay gỗ Công Giáo

400,000.00 

Vòng tay công giáo

➡ Cam kết Gỗ Huyết Long thiên nhiên
➡ Hạt chuỗi thấu quang 100%
➡ Bảo hảnh 1 đổi 1 trong 1 tháng

“1. Chất liệu: Hạt chuỗi 100% gỗ huyết long thấu quang + Thánh Giá gỗ xá xị

2. Sản phẩm đầy đủ gồm: Hộp + Dây và Hạt dự phòng”

Danh mục: Vòng tay công giáo